8 juni 2023

Bezinningsuur op het Heilig Avondmaal

Tijdens dit bezinningsuur wordt het volgende gedeelte uit het Avondmaalsformulier behandeld:

"Ten eerste, bedenke een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage, en zich voor God verootmoedige; aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat Hij die (eer dat Hij die ongestraft liet blijven) aan Zijn lieven Zoon Jezus Christus, met den bitteren en smadelijken dood des kruises gestraft heeft."