18 juni 2023

Genesis 2:19 – “Oog voor de schepping”

Predikant:

Tekst: Genesis 2:19
19. Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn.

Thema: “Oog voor de schepping”
1. Gods oog voor de schepping
2. Gods oog voor Adam
3. Adams oog voor de schepping