14 mei 2023

Esther 9:1 – “Israël wonderlijk verlost”

Predikant:

Tekst: Esther 9:1
1. In de twaalfde maand nu (dezelve is de maand Adar), op den dertienden dag derzelve, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou; ten dage als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelven over hun haters.

Thema: “Israël wonderlijk verlost”
1. De dreiging
2. De verlossing
3. De prediking

Gespreksvragen
1. Vertel eens aan elkaar wat je weet over de oprichting van de staat Israël.
2. Wat was er in de geschiedenis van Esther wat (veel) lijkt op wat er de afgelopen eeuw gebeurd is met de Joden?
3. Heeft Israël voor jou betekenis in het geloof?