6 december 2020

Genesis 5:28-29

Predikant:

28. En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij gewon een zoon.
29. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft.