29 november 2020

NGB artikel 16

Gods eeuwige verkiezing

Wij geloven dat, het hele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God Zichzelf zodanig bewezen heeft als Hij is, te weten: barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, omdat dat Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die Hij in zijn eeuwigen en onveranderlijke raad uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking van hun werken. Rechtvaardig, omdat Hij de anderen laat in hun val en verderf, waarin zij zichzelf geworpen hebben.