24 mei 2021

Psalm 51:12, 20 en 21

Predikant:

12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.
20. Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op.
21. Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.