21 november 2021

HC Zondag 27 vr. en antw. 74

Zal men ook de jonge kinderen dopen?

Ja het; want mitsdien zij
alzowel als de volwassenen
in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn,
en dat hun door Christus' bloed
de verlossing van de zonden
en de Heilige Geest, Die het geloof werkt,
niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt,
zo moeten zij ook door den Doop,
als door het teken des verbonds,
der christelijke kerk ingelijfd en
van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden,
gelijk in het Oude Verbond of Testament
door de Besnijdenis geschied is, e
voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.