12 mei 2019

HC Zondag 45 vr. en antw. 116

Vraag 116

Waarom is het gebed den Christenen van node?

Antwoord 116

Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert , en dat God zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.