4 augustus 2019

HC Zondag 46 vr. en antw. 120

Vraag 120:

Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: 'Onze Vader'?

Antwoord:

Opdat Hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.