29 september 2019

Het doopformulier – deel 26

Ten derde, of gij niet belooft en vóór u neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn (waarvan gij de vader en de moeder zijt) in de voorzeide leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen?