17 juni 2018

Jakobus 1:2-7

Predikant:

2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
3. Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.
4. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.
5. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
6. Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt.
7. Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.