4 oktober 2020

Jakobus 2:12-13

Predikant:

12. Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.
13. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over dengene die geen barmhartigheid gedaan heeft; en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel.