27 september 2020

Johannes 5:39-40

Predikant:

39. Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
40. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.