26 december 2018

Lukas 2:29-32

Predikant:

29. Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
30. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
32. Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.