25 december 2018

Psalm 40:7-9

Predikant:

7. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist.
8. Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.
9. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.