7 april 2023

Lukas 23:42-43 – “Jezus opent de deur van het paradijs”

Predikant:

Thema: "Jezus opent de deur van het paradijs"
1. Voor een smekeling bij het kruis
2. Als vrucht van het kruis
3. Tot vertroosting onder het kruis

Tekst: Lukas 23:42-43
42. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
43. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.