10 februari 2019

Lukas 8:7 en 14

Predikant:

7. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende, verstikten hetzelve.
14. En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden, en rijkdom, en wellusten des levens, en voldragen geen vrucht.