10 februari 2019

HC Zondag 41 vr. en antw. 109

Vraag 109

Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?

Antwoord 109

Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat den mens daartoe trekken kan.