24 januari 2021

Markus 1:12-13

Predikant:

12. En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.
13. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem.