25 december 2020

Mattheüs 2:10-11

Predikant:

10. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook en mirre.