10 april 2022

Mattheüs 27:45-46

Predikant:

45. En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
46. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?