50. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. 51. En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en…

Lukas 23:44-47

15 april 2022
44. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. 45. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel…

Mattheüs 27:45-46

10 april 2022
45. En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. 46. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote…

Lukas 19:28-36

6 maart 2022
28. En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. 29. En het geschiedde als Hij nabij Bethfagé en Bethanië gekomen was, aan den berg…