3 juli 2022

Matthëus 7:13-14 – “Ga in door de enge poort”

Predikant:

13. Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;
14. Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden.

Thema: "Ga in door de enge poort"
1) een opening
2) een smalle opening
3) een opening met een deur