26 juli 2020

NGB artikel 11

Artikel 11: Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat; niet
zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van Beiden uitgaande; Die in orde is de
derde Persoon der Drievuldigheid, van éénzelfde Wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de
Zoon; zijnde waarachtig en eeuwig God, zoals de Heilige Schriften ons leren.