10 september 2023

Openbaring 3:5 – “Het uitzicht voor Gods kinderen”

Tekst: Openbaring 3:5
5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Thema: “Het uitzicht voor Gods kinderen”
1. Erekroon
2. Ereplaats
3. Erenaam