10 september 2023

Openbaring 3:4 – “Levende christenen”

Tekst: Openbaring 3:4
4. Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.

Thema: “Levende christenen”
1. Hun kleding
2. Hun wandel
3. Hun waarde