9 augustus 2020

Richteren 19:23

Predikant:

23. En de man, de heer des huizes, ging tot hen uit en zeide tot hen: Niet, mijn broeders, doet toch zo kwalijk niet; naardien deze man in mijn huis gekomen is, zo doet zulke dwaasheid niet.