8 april 2018

Romeinen 14:7-9

Predikant:
Passage: Romeinen 14:7-9

7. Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.
8. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.
9. Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou.