18 juni 2023

Romeinen 8:30 – “De uitverkorenen geroepen”

Predikant:

Tekst: Romeinen 8:30
30. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Thema: “De uitverkorenen geroepen”
1. Uitverkiezing en roeping
2. Van uitverkiezing naar roeping
3. Van roeping naar uitverkiezing