27 oktober 2019

Zefanja 2:7

Predikant:

7. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de HEERE hunlieder God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben.