Johannes 21:1 en 14

1 mei 2022
1. Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de Zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: 14. Dit was nu de derde maal dat Jezus Zijn discipelen…

Hooglied 2:8-9

1 december 2019
8. Dat is de stem mijns Liefsten, zie Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. 9. Mijn Liefste is gelijk een ree of een welp der…

Hooglied 5:2-7

26 augustus 2018
2. Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld…