Markus 10:13-16

13 februari 2022
13. En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten. 14. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer…

Genesis 41:16 en 25-36

21 juni 2020
16. En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand aanzeggen. 25. Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is…

Mattheüs 9:1-8

16 februari 2020
1. En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. 2. En Jezus…