Lukas 22:40 en 46

7 april 2019
40. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 46. En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat…