Esther 4:1-17

20 december 2020
1. Als Mórdechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mórdechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as; en hij ging uit door het midden der…
Esther 2 19. Toen ten anderen male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. 20. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen…