Hosea 2:13

17 november 2019
13. Daarom, zie, Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn, en Ik zal naar haar hart spreken.

Hosea 1:2

10 november 2019
2. Het begin van het woord des HEEREN door Hoséa. De HEERE dan zeide tot Hoséa: Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen; want het…

Hosea 3:2

7 juli 2019
2. En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.