Johannes 21:1 en 14

1 mei 2022
1. Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de Zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: 14. Dit was nu de derde maal dat Jezus Zijn discipelen…