Johannes 21:1 en 14

1 mei 2022
1. Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de Zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: 14. Dit was nu de derde maal dat Jezus Zijn discipelen…

Johannes 20:19-20

24 april 2022
19. Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, kwam Jezus…

Johannes 20:19-20

18 april 2022
19. Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, kwam Jezus…

Johannes 18:38

27 maart 2022
38. Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in…