Kolossenzen 1:4-5

28 augustus 2022
4. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen; 5. Om de hoop die u weggelegd is in…

Kolossenzen 3:1-4

19 april 2020
1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. 2. Bedenkt de dingen die boven zijn,…