Kolossenzen 3:1-4

19 april 2020
1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. 2. Bedenkt de dingen die boven zijn,…