Psalm 110:1-3

21 mei 2020
1. Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit tot Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 2. De…

Psalm 123 (meditatie)

1 april 2020
1. Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. 2. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk…

Psalm 4:8

31 december 2019
8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.

Psalm 2:12

29 december 2019
12. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.

Psalm 87:4-6

10 juni 2019
4. Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren. 5. En van Sion zal…