27 januari 2019

HC Zondag 41 vr. en antw. 108

Vraag 108

Wat leert ons het zevende gebod?

Antwoord 108

Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van hart vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten.