26 mei 2022

Lukas 24:50-53 (Hemelvaartsdag)

Predikant:

50. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
51. En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
52. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.