25 augustus 2019

Openbaring 20:11-15

Predikant:

11. En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden.
12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
13. En de zee gaf de doden die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.