5 januari 2020

Openbaring 2:10b-11

Predikant:

10b. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
11. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.