5 januari 2020

Openbaring 2:3-5

Predikant:

3. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.
4. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.