Leviticus 24:7-8

4 november 2018
7. En op elke rij zult gij zuiveren wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn; het is een vuuroffer den HEERE. 8. Op elken sabbatdag gedurig zal men…

Leviticus 25:9-10

30 september 2018
9. Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw…