Openbaring 2:10b-11

5 januari 2020
10b. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 11. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint,…

Openbaring 2:3-5

5 januari 2020
3. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. 4. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw…

Openbaring 20:11-15

25 augustus 2019
11. En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden. 12.…

Openbaring 21:5-6

1 januari 2019
5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 6. En Hij…

Openbaring 16:8-11

29 juli 2018
8. En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. 9 .En de mensen werden verhit met grote…