31 december 2020

Klaagliederen 5:19-22

Predikant:

19. Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid, Uw troon is van geslacht tot geslacht.
20. Waarom zoudt Gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt Gij ons zo langen tijd verlaten?
21. HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als vanouds.
22. Want zoudt Gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt Gij zozeer tegen ons verbolgen zijn?