27 december 2020

NGB artikel 20

Artikel 20: God heeft Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus

Wij geloven dat God, Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, waarin de ongehoorzaamheid begaan was, om daarin te voldoen en te dragen de straf der zonden door Zijn zeer bitter lijden en sterven. Dus heeft God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, toen Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en de verdoemenis waardig waren, voor ons gevende Zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en Hem opwekkende tot onze rechtvaardiging, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven.