Lukas 11:23

2 februari 2020
23. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

Jesaja 40:31

1 december 2019
31. Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet…