Efeze 6:10-13

21 augustus 2022
10. Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht. 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen…

Efeze 1:13-14

20 juni 2021
13. In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden…

Efeze 5:14

3 mei 2020
14. Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Efeze 4:8-11

30 mei 2019
8. Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 9. Nu dit: Hij is opgevaren; wat…

Efeze 6:11

6 januari 2019
11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.