Handelingen 16:14-15

16 juli 2023
Tekst: Handelingen 16:14-15 14. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatíra, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij…